Available courses

ICT Pembelajaran - PAI/A1-A2-B1

 • Teacher: ENI FARIYATUL F., M.Pd.I

Bimbingan Konseling PGMI/A1

 • Teacher: ENI FARIYATUL F., M.Pd.I

Bimbingan Konseling PGMI/B1

 • Teacher: ENI FARIYATUL F., M.Pd.I

Statistika dan Bisnis Manajemen 2A2

 • Teacher: CINDY CAHYANING ASTUTI, M.Si

Pembelajaran IPA MI

 • Teacher: AUNILLAH MM., M.SC

Pembelajaran IPA MI 4 AB

 • Teacher: AUNILLAH MM., M.SC

QAWAID WA SHARF LIL MUTAQADDIM

 • Teacher: Imam Fauzi, Lc.

Pendidikan kewarganegaraan

 • Teacher: Abdul Hakim, S.Ag. S. Sos. M. PdI

Pendidikan kewarganegaraan

 • Teacher: Abdul Hakim, S.Ag. S. Sos. M. PdI

Sejarah Kebudayaan Islam

 • Teacher: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.Pd.I

KEWARGANEGARAAN_2B2

 • Teacher: ISTIQOMAH M.med.Kom

Pendidikan kewarganegaraan

 • Teacher: Abdul Hakim, S.Ag. S. Sos. M. PdI

Layanan informasi

 • Teacher: ABDUL MUNIF

BIMBINGAN KONSELING

 • Teacher: ABDUL MUNIF

bimbingan konseling 4B1K

 • Teacher: ABDUL MUNIF

English for Preparation A1

 • Teacher: VEVY LIANSARI, M.Pd.

Media Pembelajaran Inovatif

 • Teacher: Dr. Nurdyansyah, S.Pd., M.Pd Dr. Nurdyansyah, S.Pd., M.Pd

dasar dasar bisnis

 • Teacher: Lilik Indayani, Dra., M

Ekonomi Makro Syariah

 • Teacher: FITRI NUR LATIFAH, SE, MESy

Aqidah dan Akhlak

 • Teacher: Dzulfikar Akbar Romadlon, S. Fil.I., M.Ud.