Kursus yang tersedia

MANAJEMEN DAKWAH 7/B1 [PA]

 • Pengajar: YAYUK FAUZIAH, M.PD.L

MANAJEMEN DAKWAH 7/A1 [PA]

 • Pengajar: YAYUK FAUZIAH, M.PD.L

PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK 5/B1 [PA]

 • Pengajar: UMMI SHOIDAH, S.Ag., M.Pd.

PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK 5/A1 [PA]

 • Pengajar: UMMI SHOIDAH, S.Ag., M.Pd.

ULUMUL HADIS 1/B1 [PAI]

 • Pengajar: SUWITO DRS., MA

ULUMUL HADIS 1/A1 [PAI]

 • Pengajar: SUWITO DRS., MA

BAHASA INGGRIS 1/B1 [PAI]

 • Pengajar: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

PERBANDINGAN MADZHAB 7/B1 [PA]

 • Pengajar: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.Pd.I

PERBANDINGAN MADZHAB 7/A1 [PA]

 • Pengajar: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.Pd.I

ISLAM DAN SAINS 1/B1 [PAI]

 • Pengajar: Dr. Nyong ETIS, M.Fil.I.

ISLAM DAN SAINS 1/A1 [PAI]

 • Pengajar: Dr. Nyong ETIS, M.Fil.I.

ILMU PENDIDIKAN ISLAM 1/B1 [PAI]

 • Pengajar: najih anwar

ILMU PENDIDIKAN ISLAM 1/A1 [PAI]

 • Pengajar: najih anwar

FIKIH IBADAH 3/B1 [PAI]

 • Pengajar: Mu`adz Drs., M.Ag.

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 5/B1 [PA]

 • Pengajar: M Musfiqon,S.Ag,M.Pd,Dr

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 5/A1 [PA]

 • Pengajar: M Musfiqon,S.Ag,M.Pd,Dr

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERPADU *) 3/B1 [PAI]

 • Pengajar: Dr. Istikomah, M. Ag

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERPADU *) 3/A1 [PAI]

 • Pengajar: Dr. Istikomah, M. Ag

KAPITA SELEKTA P A I 5/B1 [PA]

 • Pengajar: Dr. Istikomah, M. Ag

KAPITA SELEKTA P A I 5/A1 [PA]

 • Pengajar: Dr. Istikomah, M. Ag