Available courses

METODOLOGI PENELITIAN 5/B1 [SD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

EVALUASI PEMBELAJARAN DI SD 5/B1 [SD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

EVALUASI PEMBELAJARAN DI SD 5/A1 [SD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

BILANGAN 7/B1 [SD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

BILANGAN 7/A1 [SD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 3/B1 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 3/A2 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 3/A1 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

PROFESI KEPENDIDIKAN 3/B1 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

PROFESI KEPENDIDIKAN 3/A1 [GSD]

 • Teacher: MACHFUL INDRA K.,M.Pd.

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PKN SD 5/B1 [SD]

 • Teacher: MACHFUL INDRA K.,M.Pd.

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PKN SD 5/A1 [SD]

 • Teacher: MACHFUL INDRA K.,M.Pd.

PANCASILA 1/A1 [GSD]

 • Teacher: MACHFUL INDRA K.,M.Pd.

DEMOKRASI DAN HAM 7/A1 [SD]

 • Teacher: MACHFUL INDRA K.,M.Pd.

PENDIDIKAN INKLUSI 3/B1 [GSD]

 • Teacher: KEMIL WACHIDAH. M.PD

PENDIDIKAN INKLUSI 3/A2 [GSD]

 • Teacher: KEMIL WACHIDAH. M.PD

PENDIDIKAN INKLUSI 3/A1 [GSD]

 • Teacher: KEMIL WACHIDAH. M.PD

PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA SD KELAS TINGGI 5/B1 [SD]

 • Teacher: KEMIL WACHIDAH. M.PD

METODOLOGI PENELITIAN 5/A1 [SD]

 • Teacher: KEMIL WACHIDAH. M.PD

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN IPA SD 5/B1 [SD]

 • Teacher: Fitria Wulandari