Available courses

BAHASA INDONESIA 2/A1 [PAI]

 • Teacher: MUFLICH HASYIM, DRS., M.Pd.

PEMBELAJARAN FIKIH 4/B1 [PAI]

 • Teacher: Mu`adz Drs., M.Ag.

PEMBELAJARAN FIKIH 4/A2 [PAI]

 • Teacher: Mu`adz Drs., M.Ag.

PEMBELAJARAN FIKIH 4/A1 [PAI]

 • Teacher: Mu`adz Drs., M.Ag.

FIKIH MU`AMALAH 4/B1 [PAI]

 • Teacher: M Ruslianor Maika

FIKIH MU`AMALAH 4/A2 [PAI]

 • Teacher: M Ruslianor Maika

FIKIH MU`AMALAH 4/A1 [PAI]

 • Teacher: M Ruslianor Maika

PENDIDIKAN JURNALISTIK *) 4/A2 [PAI]

 • Teacher: M Musfiqon,S.Ag,M.Pd,Dr

MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 6/B1 [PA]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 6/A2 [PA]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 6/A1 [PA]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

DESAIN BAHAN AJAR PAI 6/A2 [PA]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

DESAIN BAHAN AJAR PAI 6/A1 [PA]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

KEWARGANEGARAAN 2/B1 [PAI]

 • Teacher: DR ISA ANSHORI, DRS., M.SI.

KEWARGANEGARAAN 2/A2 [PAI]

 • Teacher: DR ISA ANSHORI, DRS., M.SI.

KEWARGANEGARAAN 2/A1 [PAI]

 • Teacher: DR ISA ANSHORI, DRS., M.SI.

DESAIN BAHAN AJAR PAI 6/B1 [PA]

 • Teacher: DR ISA ANSHORI, DRS., M.SI.

MAHARAH QIRO`AH 2/B1 [PAI]

 • Teacher: Imam Fauji, Lc. M.Pd.

MAHARAH QIRO`AH 2/A2 [PAI]

 • Teacher: Imam Fauji, Lc. M.Pd.

MAHARAH QIRO`AH 2/A1 [PAI]

 • Teacher: Imam Fauji, Lc. M.Pd.