Available courses

MANAJEMEN STRATEGI 3/A4 [MNJ]

 • Teacher: Tofan Tri Nugroho,S.E.,M.M.

MANAJEMEN STRATEGI 3/A3 [MNJ]

 • Teacher: Tofan Tri Nugroho,S.E.,M.M.

KEWIRAUSAHAAN 7/B2P [MJ]

 • Teacher: Tofan Tri Nugroho,S.E.,M.M.

KEWIRAUSAHAAN 7/B1P [MJ]

 • Teacher: Tofan Tri Nugroho,S.E.,M.M.

KEWIRAUSAHAAN 7/A1P [MJ]

 • Teacher: Tofan Tri Nugroho,S.E.,M.M.

DASAR-DASAR MANAJEMEN 1/B1 [MNJ]

 • Teacher: Tofan Tri Nugroho,S.E.,M.M.

EKONOMETRIKA 5/B5 [MNJ]

 • Teacher: Dr. Suprianto, S.Si., M.Si. (Antok)

EKONOMETRIKA 5/A1 [MNJ]

 • Teacher: Dr. Suprianto, S.Si., M.Si. (Antok)

TEORI EKONOMI 3/B2 [MNJ]

 • Teacher: Supardi SE, MM, Dr

TEORI EKONOMI 3/B1 [MNJ]

 • Teacher: Supardi SE, MM, Dr

TEORI EKONOMI 3/A2 [MNJ]

 • Teacher: Supardi SE, MM, Dr

TEORI EKONOMI 3/A1 [MNJ]

 • Teacher: Supardi SE, MM, Dr

EKONOMI MIKRO 1/B3 [MNJ]

 • Teacher: Supardi SE, MM, Dr

EKONOMI MIKRO 1/B2 [MNJ]

 • Teacher: Supardi SE, MM, Dr

EKONOMI MIKRO 1/B1 [MNJ]

 • Teacher: Supardi SE, MM, Dr

EKONOMI MIKRO 1/A3 [MNJ]

 • Teacher: Supardi SE, MM, Dr

EKONOMI MIKRO 1/A2 [MNJ]

 • Teacher: Supardi SE, MM, Dr

EKONOMI MIKRO 1/A1 [MNJ]

 • Teacher: Supardi SE, MM, Dr

MANAJEMEN PERUBAHAN **) 5/A6 [MNJ]

 • Teacher: Sumartik SE MM

MANAJEMEN PERUBAHAN 7/B2S [MJ]

 • Teacher: Sumartik SE MM