Available courses

TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 5/B4 [MNJ]

 • Teacher: Ika Oktaviyanti,S.E.,M.M.

TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 5/A5 [MNJ]

 • Teacher: Ika Oktaviyanti,S.E.,M.M.

TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 5/B5 [MNJ]

 • Teacher: Ika Oktaviyanti,S.E.,M.M.

TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 5/B2 [MNJ]

 • Teacher: Ika Oktaviyanti,S.E.,M.M.

TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 5/B1 [MNJ]

 • Teacher: Ika Oktaviyanti,S.E.,M.M.

TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 5/A2 [MNJ]

 • Teacher: Ika Oktaviyanti,S.E.,M.M.

TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 5/A1 [MNJ]

 • Teacher: Ika Oktaviyanti,S.E.,M.M.

PRAKTIKUM MANAJEMEN KEUANGAN 7/B1K [MJ]

 • Teacher: Ika Oktaviyanti,S.E.,M.M.

PRAKTIKUM MANAJEMEN KEUANGAN 7/A1K [MJ]

 • Teacher: Ika Oktaviyanti,S.E.,M.M.

TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 5/B5 [MNJ]

 • Teacher: HERLINDA MAYA K.S SE, MM

TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 5/B1 [MNJ]

 • Teacher: HERLINDA MAYA K.S SE, MM

TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 5/A4 [MNJ]

 • Teacher: HERLINDA MAYA K.S SE, MM

TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 5/A3 [MNJ]

 • Teacher: HERLINDA MAYA K.S SE, MM

TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 5/A2 [MNJ]

 • Teacher: HERLINDA MAYA K.S SE, MM

PERILAKU ORGANISASI 5/B2 [MNJ]

 • Teacher: HERLINDA MAYA K.S SE, MM

PERILAKU ORGANISASI 5/B1 [MNJ]

 • Teacher: Hasan Ubaidillah, SE., MM.

PERILAKU ORGANISASI 5/A2 [MNJ]

 • Teacher: Hasan Ubaidillah, SE., MM.

LEADERSHIP 7/B2S [MJ]

 • Teacher: Hasan Ubaidillah, SE., MM.

LEADERSHIP 7/A2S [MJ]

 • Teacher: Hasan Ubaidillah, SE., MM.

APLIKASI KOMPUTER 3/A3 [MNJ]

 • Teacher: Hamzah Setiawan