Available courses

KEMUHAMMADIYAHAN 3/B1 [PAI]

 • Teacher: Mu`adz Drs., M.Ag.

FIKIH IBADAH 3/B1 [PAI]

 • Teacher: Mu`adz Drs., M.Ag.

SEJARAH PENDIDIKAN 5/A2 [PAI]

 • Teacher: Moch. Bahak Udin By Arifin M.Pd.I

SEJARAH PENDIDIKAN 5/A1 [PAI]

 • Teacher: Moch. Bahak Udin By Arifin M.Pd.I

FIKIH KONTEMPORER 5/B1 [PAI]

 • Teacher: M Ruslianor Maika

FIKIH KONTEMPORER 5/A2 [PAI]

 • Teacher: M Ruslianor Maika

METODOLOGI PENELITIAN 5/B1 [PAI]

 • Teacher: M Musfiqon,S.Ag,M.Pd,Dr

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERPADU *) 3/B1 [PAI]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERPADU *) 3/A1 [PAI]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 5/B1 [PAI]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 5/A2 [PAI]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 5/A1 [PAI]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

SEJARAH PENDIDIKAN 5/B1 [PAI]

 • Teacher: DR ISA ANSHORI, DRS., M.SI.

PANCASILA 1/A1 [PAI]

 • Teacher: DR ISA ANSHORI, DRS., M.SI.

MAHARAH KITABAH 3/A2 [PAI]

 • Teacher: Imam Fauji, Lc. M.Pd.

MAHARAH KITABAH 3/A1 [PAI]

 • Teacher: Imam Fauji, Lc. M.Pd.

MEDIA DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 5/B1 [PAI]

 • Teacher: Ida Rindaningsih

MEDIA DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 5/A2 [PAI]

 • Teacher: Ida Rindaningsih

MEDIA DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 5/A1 [PAI]

 • Teacher: Ida Rindaningsih

AL QUR`AN DAN HADIS 3/A2 [PAI]

 • Teacher: Farikh Marzuki Ammar, Lc