Kursus yang tersedia

ULUMUL HADIS 1/A2 [PAI]

 • Pengajar: Zainuddin MZ, Lc., M.Ag, Dr.

ULUMUL HADIS 1/A1 [PAI]

 • Pengajar: Zainuddin MZ, Lc., M.Ag, Dr.

AL QUR`AN DAN HADIS 3/B1 [PAI]

 • Pengajar: Zainuddin MZ, Lc., M.Ag, Dr.

ILMU PENDIDIKAN ISLAM 1/A2 [PAI]

 • Pengajar: UMMI SHOIDAH, S.Ag., M.Pd.

FIKIH IBADAH 3/A2 [PAI]

 • Pengajar: SUWITO DRS., MA

FIKIH IBADAH 3/A1 [PAI]

 • Pengajar: SUWITO DRS., MA

ENGLISH FOR TOEP 3/B1 [PAI]

 • Pengajar: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

ENGLISH FOR TOEP 3/A2 [PAI]

 • Pengajar: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

ENGLISH FOR TOEP 3/A1 [PAI]

 • Pengajar: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

BAHASA INGGRIS 1/A2 [PAI]

 • Pengajar: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

BAHASA INGGRIS 1/A1 [PAI]

 • Pengajar: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

PERBANDINGAN MADZHAB 7/B1 [PA]

 • Pengajar: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.Pd.I

PERBANDINGAN MADZHAB 7/A2 [PA]

 • Pengajar: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.Pd.I

PANCASILA 1/A2 [PAI]

 • Pengajar: Nur Maslikhatun Nisak, S.Pd.I., M.Pd.I.

PERENCANAAN SISTEM PEMBELAJARAN 3/B1 [PAI]

 • Pengajar: najih anwar

PERENCANAAN SISTEM PEMBELAJARAN 3/A2 [PAI]

 • Pengajar: najih anwar

PERENCANAAN SISTEM PEMBELAJARAN 3/A1 [PAI]

 • Pengajar: najih anwar

PEMBELAJARAN MIKRO 5/B1 [PAI]

 • Pengajar: MUFLICH HASYIM, DRS., M.Pd.

PEMBELAJARAN MIKRO 5/A2 [PAI]

 • Pengajar: MUFLICH HASYIM, DRS., M.Pd.

PEMBELAJARAN MIKRO 5/A1 [PAI]

 • Pengajar: MUFLICH HASYIM, DRS., M.Pd.