Available courses

FIKIH MU`AMALAH 4/B1 [PAI]

 • Teacher: SUWITO DRS., MA

FIKIH MU`AMALAH 4/A2 [PAI]

 • Teacher: SUWITO DRS., MA

FIKIH MU`AMALAH 4/A1 [PAI]

 • Teacher: SUWITO DRS., MA

PENDIDIKAN HOLISTIK 2/A2 [PAI]

 • Teacher: Septi Budi Sartika

PENDIDIKAN HOLISTIK 2/A1 [PAI]

 • Teacher: Septi Budi Sartika

ENGLISH FOR ISLAMIC STUDIES 2/A2 [PAI]

 • Teacher: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

ENGLISH FOR ISLAMIC STUDIES 2/A1 [PAI]

 • Teacher: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 4/B1 [PAI]

 • Teacher: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.Pd.I

PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 4/A2 [PAI]

 • Teacher: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.Pd.I

PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 4/A1 [PAI]

 • Teacher: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.Pd.I

PEMBELAJARAN BACA TULIS QUR`AN 6/B1 [PAI]

 • Teacher: Puspita Handayani, S.Ag., M.Pd.I

PEMBELAJARAN BACA TULIS QUR`AN 6/A2 [PAI]

 • Teacher: Puspita Handayani, S.Ag., M.Pd.I

PEMBELAJARAN BACA TULIS QUR`AN 6/A1 [PAI]

 • Teacher: Puspita Handayani, S.Ag., M.Pd.I

BAHASA INDONESIA 2/A1 [PAI]

 • Teacher: NYOMAN SUWARTA, SS.M.Hum

ILMU TAJWID DAN GHORIB 2/A2 [PAI]

 • Teacher: Nur Maslikhatun Nisak, S.Pd.I., M.Pd.I.

ILMU TAJWID DAN GHORIB 2/A1 [PAI]

 • Teacher: Nur Maslikhatun Nisak, S.Pd.I., M.Pd.I.

ADMINISTRASI PENDIDIKAN 6/A2 [PAI]

 • Teacher: najih anwar

ADMINISTRASI PENDIDIKAN 6/A1 [PAI]

 • Teacher: najih anwar

PEMBELAJARAN PAI UNTUK ABK* 8/B1 [PA]

 • Teacher: MUFLICH HASYIM, DRS., M.Pd.

PEMBELAJARAN PAI UNTUK ABK* 8/A2 [PA]

 • Teacher: MUFLICH HASYIM, DRS., M.Pd.