Available courses

ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN KE-SD AN 4/B1 [GSD]

 • Teacher: MUHLASIN AMRULLAH, M.Pd.I

ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN KE-SD AN 4/A4 [GSD]

 • Teacher: MUHLASIN AMRULLAH, M.Pd.I

ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN KE-SD AN 4/A3 [GSD]

 • Teacher: MUHLASIN AMRULLAH, M.Pd.I

IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH 2/B1 [GSD]

 • Teacher: MUHLASIN AMRULLAH, M.Pd.I

IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH 2/A1 [GSD]

 • Teacher: MUHLASIN AMRULLAH, M.Pd.I

PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR 4/A4 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR 4/A3 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR 4/A2 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR 4/A1 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN 6/B1 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN 6/A2 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

EVALUASI PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR 4/A2 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SEKOLAH DASAR 6/A3 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SEKOLAH DASAR 6/A1 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

PEMBELAJARAN MIKRO 6/A4 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

PEMBELAJARAN MIKRO 6/A2 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

PEMBELAJARAN MIKRO 6/A1 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR 4/B1 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH DASAR 6/A2 [GSD]

 • Teacher: MACHFUL INDRA K.,M.Pd.

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH DASAR 6/A1 [GSD]

 • Teacher: MACHFUL INDRA K.,M.Pd.