Available courses

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERPADU *) 3/A1 [PAI]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

MANAJEMEN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 7/B1 [PAI]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

MANAJEMEN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 7/A2 [PAI]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

MANAJEMEN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 7/A1 [PAI]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 5/A2 [PAI]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 5/A1 [PAI]

 • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag

SOSIOLOGI PENDIDIKAN 7/B1 [PAI]

 • Teacher: DR ISA ANSHORI, DRS., M.SI.

SOSIOLOGI PENDIDIKAN 7/A2 [PAI]

 • Teacher: DR ISA ANSHORI, DRS., M.SI.

SOSIOLOGI PENDIDIKAN 7/A1 [PAI]

 • Teacher: DR ISA ANSHORI, DRS., M.SI.

PEMBELAJARAN MIKRO 5/A1 [PAI]

 • Teacher: Ida Rindaningsih

AL QUR`AN DAN HADITS 1/B1 [PAI]

 • Teacher: Farikh Marzuki Ammar, Lc

AL QUR`AN DAN HADITS 1/A2 [PAI]

 • Teacher: Farikh Marzuki Ammar, Lc

AL QUR`AN DAN HADITS 1/A1 [PAI]

 • Teacher: Farikh Marzuki Ammar, Lc

MEDIA DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 5/A2 [PAI]

 • Teacher: ENI FARIYATUL F., M.Pd.I

MEDIA DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 5/A1 [PAI]

 • Teacher: ENI FARIYATUL F., M.Pd.I

ILMU MANTIQ 7/B1 [PAI]

 • Teacher: EKO ASMANTO,MA

ILMU MANTIQ 7/A2 [PAI]

 • Teacher: EKO ASMANTO,MA

ILMU MANTIQ 7/A1 [PAI]

 • Teacher: EKO ASMANTO,MA

ULUMUL HADITS 1/B1 [PAI]

 • Teacher: Dzulfikar Akbar Romadlon, S. Fil.I., M.Ud.

ULUMUL HADITS 1/A2 [PAI]

 • Teacher: Dzulfikar Akbar Romadlon, S. Fil.I., M.Ud.