Available courses

QOWA`ID WA SHARF LIL MUTAQADDIM 3/A1 [PBA]

 • Teacher: Imam Fauji, Lc. M.Pd.

QOWA`ID WA SHARF LIL MUBTADI`IN 1/A1 [PBA]

 • Teacher: Imam Fauji, Lc. M.Pd.

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BAHAN AJAR BAHASA ARAB 5/A1 [PBA]

 • Teacher: Imam Fauji, Lc. M.Pd.

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BAHAN AJAR BAHASA ARAB 3/A1M [PBA]

 • Teacher: Imam Fauji, Lc. M.Pd.

PSIKOLOGI PERKEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN 7/A1 [PBA]

 • Teacher: Budi Haryanto

BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMROH **) 7/A1 [PBA]

 • Teacher: AUNILLAH MM., M.SC

BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMROH **) 3/A1M [PBA]

 • Teacher: AUNILLAH MM., M.SC

PSIKOLOGI PERKEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN 1/A2 [PBA]

 • Teacher: ABDUL MUNIF

MAHARAH QIRO`AH LIL MUTAQADDIM 3/A1 [PBA]

 • Teacher: A`yunina Mahanani, Lc., MH.

MAHARAH ISTIMA` WA KALAM LIL MUBTADI`IN 1/A1 [PBA]

 • Teacher: A`yunina Mahanani, Lc., MH.

MAHARAH ISTIMA` WA KALAM LIL MUTAQADDIM 3/A1 [PBA]

 • Teacher: A`yunina Mahanani, Lc., MH.