Available courses

BAHASA INDONESIA 3/B1 [GSD]

 • Teacher: NYOMAN SUWARTA, SS.M.Hum

MANAJEMEN PENDIDIKAN 1/A2 [GSD]

 • Teacher: Nur Efendi

MANAJEMEN PENDIDIKAN 1/A1 [GSD]

 • Teacher: Nur Efendi

KEWIRAUSAHAAN 7/B1 [GSD]

 • Teacher: MUHLASIN AMRULLAH, M.Pd.I

KEWIRAUSAHAAN 7/A4 [GSD]

 • Teacher: MUHLASIN AMRULLAH, M.Pd.I

KEMUHAMMADIYAHAN 3/A2 [GSD]

 • Teacher: MUHLASIN AMRULLAH, M.Pd.I

KEMUHAMMADIYAHAN 3/A1 [GSD]

 • Teacher: MUHLASIN AMRULLAH, M.Pd.I

FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM 1/A2 [GSD]

 • Teacher: MUHLASIN AMRULLAH, M.Pd.I

FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM 1/A1 [GSD]

 • Teacher: MUHLASIN AMRULLAH, M.Pd.I

STATISTIKA 5/A2 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

STATISTIKA 5/A1 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR 5/B1 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR 5/A3 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

BILANGAN *) 7/A4 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

BILANGAN *) 7/A3 [GSD]

 • Teacher: Mohammad Faizal Amir, S.Pd., M.Pd.

STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 3/B1 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 3/A3 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 3/A2 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 3/A1 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR 5/A2 [GSD]

 • Teacher: MAHARDIKA DARMAWAN KUSUMA WARDANA