Available courses

Bahasa Inggris A1

  • Teacher: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

Dasar - Dasar Pendidikan

  • Teacher: Moch Bahak Udin By Arifin M.Pd.I

Statistik Pendidikan B1

  • Teacher: AUNILLAH MM., M.SC

IPS MI

  • Teacher: Ida Rindaningsih S.Pd.M.Pd

Dr. Istikomah, M.Ag

  • Teacher: Dr. Istikomah, M. Ag