Available courses

FIKIH MU`AMALAH 4/A2 [PAI]

 • Teacher: SUWITO DRS., MA

FIKIH MU`AMALAH 4/A1 [PAI]

 • Teacher: SUWITO DRS., MA

PEMBELAJARA AL QUR`AN HADIS 4/A2 [PAI]

 • Teacher: SUPRIYADI, S.PdI, M.PdI., Dr .

PEMBELAJARA AL QUR`AN HADIS 4/A1 [PAI]

 • Teacher: SUPRIYADI, S.PdI, M.PdI., Dr .

PENDIDIKAN HOLISTIK 2/B1 [PAI]

 • Teacher: Septi Budi Sartika

PENDIDIKAN HOLISTIK 2/A2 [PAI]

 • Teacher: Septi Budi Sartika

PENDIDIKAN HOLISTIK 2/A1 [PAI]

 • Teacher: Septi Budi Sartika

ENGLISH FOR ISLAMIC STUDIES 2/B1 [PAI]

 • Teacher: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

ENGLISH FOR ISLAMIC STUDIES 2/A2 [PAI]

 • Teacher: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

ENGLISH FOR ISLAMIC STUDIES 2/A1 [PAI]

 • Teacher: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM *) 4/A1 [PAI]

 • Teacher: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.Pd.I

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 2/B1 [PAI]

 • Teacher: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.Pd.I

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 2/A2 [PAI]

 • Teacher: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.Pd.I

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 2/A1 [PAI]

 • Teacher: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.Pd.I

PEMBELAJARAN BACA TULIS QUR`AN 6/A2 [PAI]

 • Teacher: Puspita Handayani, S.Ag., M.Pd.I

PEMBELAJARAN BACA TULIS QUR`AN 6/A1 [PAI]

 • Teacher: Puspita Handayani, S.Ag., M.Pd.I

BAHASA INDONESIA 2/B1 [PAI]

 • Teacher: NYOMAN SUWARTA, SS.M.Hum

BAHASA INDONESIA 2/A2 [PAI]

 • Teacher: NYOMAN SUWARTA, SS.M.Hum

BAHASA INDONESIA 2/A1 [PAI]

 • Teacher: NYOMAN SUWARTA, SS.M.Hum

PEMBELAJARAN BACA TULIS QUR`AN 6/B1 [PAI]

 • Teacher: Nur Maslikhatun Nisak, S.Pd.I., M.Pd.I.